ASTRICC winkelautomatisering
Functioneel consultant

Functioneel consultant

Consultancy voor front- en backoffice applicaties bij retailorganisaties.

Door mijn ruime ervaring met processen bij supermarkten en winkelautomatisering/ supermarktautomatisering kan ik meerdere rollen vervullen.

Als er iets onderzocht of geanalyseerd moet worden, of een startsituatie beschreven moet worden, dat is waar ik veel ervaring mee heb. Een wens beschrijven en uitwerken (requirements analyse) is iets dat ik ook vaak doe. Maar ook gebruikersinstructies of handleidingen maken, trainingen opzetten en eventueel geven is onderdeel van mijn portfolio.
ASTRIIC Winkelautomatisering

Ik kan helpen bij een deel van een project, maar ik ben vooral gewend ook een rol te spelen bij de oplevering van de oplossing, en bij de uiteindelijke uitrol tot en met het moment dat de oplossing overal in productie is genomen. Als dat gewenst of nodig is test ik de oplossing, zorg ik voor de overdracht naar de betrokkenen (uitleg, indien nodig training), en help ik bij de implementatie- en pilotfase. Indien dat gewenst of nodig is blijf ik betrokken totdat de oplossing overal naar tevredenheid is doorgevoerd.

Ik ga voor kwaliteit en dat is dat de oplossing gewoon goed moet werken, met tevreden gebruikers. Omdat ik heel lang de gebruiker was aan de winkelkant, begrijp ik heel goed hoe belangrijk een goede overdracht is om de oplossing goed te laten werken in de praktijk. Ik ben gewend om met het hoofdkantoor/servicekantoor van een organisatie te werken, en ook daar zal ik aan een goede overdracht werken.

Implementatie diensten

Hulp en/of coördinatie bij implementaties van front- en backoffice applicaties bij retailorganisaties.

Ik heb ruime ervaring bij opleveringen, implementaties en migraties. Afhankelijk van de oplossing speel ik vaak een rol in diverse stappen in dergelijk projecten.
Testen/ accepteren van de oplossing (zelf en/of samen met de organisatie), waarbij het belangrijkste criterium is of de oplossing voldoet aan de requirements. Indien gewenst instructies of handleidingen maken, en trainingen geven. In de meeste gevallen zal er een pilot gehouden worden, en die kan ik voorbereiden, inrichten en begeleiden. En tot slot zal er een uitrol volgen als de pilot succesvol is verlopen. Het voorgaande is een vereenvoudigde weergave van diverse implementaties, maar geeft aan dat ik bij alle stappen een rol kan spelen.
Bij migraties van de ene applicatie naar een andere applicatie, of het doorvoeren van een geheel nieuwe werkwijze, komt er vaak nog meer bij kijken. In dergelijke situaties kan ik ook stappenplannen maken voor de gebruikers, om die te begeleiden van de start- naar de eindsituatie. Het uitgangspunt moet altijd zijn dat er een soepele overgang mogelijk is, en per situatie zal dat een plan van aanpak vergen.
Functioneel consultant

Support diensten

Support front- en backoffice applicaties bij retailorganisaties.

Ik heb heel veel kennis van TGCS (Toshiba) applicaties (front office en back office). Indien er vragen zijn over de werking of de inrichting, de kans is groot dat ik kan helpen. Ik kan helpen bij functionele wensen of wensen voor een andere inrichting.

Ik kan ook assisteren namens de klant bij opleveringen, implementaties en migraties. Als er extra support nodig is in welke vorm dan ook (behoudens technisch of hardware matig), ik kan dat leveren.

De komende jaren komen er nieuwe applicaties vanuit TGCS, en dat geeft meerdere aandachtspunten. Ik kan ondersteunen bij vele vraagstukken (bijvoorbeeld gapanalyse, acceptatie nieuwe software, instructie/training, inrichting, implementatie, pilot, uitrol, support).

Ondersteuningsdiensten

Ondersteunings-diensten

Hulp bij winkelautomatisering en supermarktautomatisering voor front- en backoffice applicaties.

Door mijn ruime ervaring met processen aangaande winkelautomatisering en supermarktautomatisering kan ik meerdere rollen vervullen. Als er extra handjes nodig zijn in een project of een probleem onderzocht moet worden; ik kan bijvoorbeeld helpen als informatieanalist of acceptatie-tester. 

Functioneel consultant
ASTRIIC winkelautomatisering

Winkelautomatisering

Ap Tichem

Functioneel Consultant